O kempe

Pretože milujeme futbal ako FC KOŠICE a.s sme sa rozhodli pre deti zorganizovať výnimočný 2.ročník skautský/futbalový kemp

Opäť pod záštitou jedného z najstarších prvoligových anglických klubov WEST HAM UNITED pripravujeme v dňoch
20.06 – 24.06.2019 skautský/futbalový kemp pre deti od 6 do 16 rokov. Počas 5 dní zažijú deti nové kamarátstva a neopakovateľnú tréningovú atmosféru pod dohľadom trénerov a skautov
West Ham United.

David Johnson - hlavný tréner U15 West Ham United a taktiež hlavný tréner kempu
Billy Lapine - asistent tréner kempu

Samuel Westly - asistent tréner kempu

Poplatok za KEMP činí 189 € za dieťa a zahŕňa :

1. Zaradenie dieťaťa do 1 z 3 tréningových skupín, podľa veku dieťaťa v počte od 20 do 40 detí v jednej skupine
2. 5 tréningových hodín po 90 minút, spolu 450 minút počas 5 dní
3. Pitný režim a občerstvenie
4. Futbalový dres WEST HAM UNITED

Deti si prinesú zo sebou športové oblečenie a obuv / kopačky vhodnú na tréning.
Deti do 12 rokov by mali prichádzať a odchádzať na tréning v sprievode svojho zákonného zástupcu.

Počet účastníkov kempu je limitovaný na 140 hráčov.

Program

Počas úvodného dňa budú deti oficiálne rozdelené do troch výkonnostných skupín (každá skupina bude označená farebným náramkom).

Tréningový deň bude začínať od 14:00 a končiť o 20:00 s 45 minútovými prestávkami medzi jednotlivými výkonnostnými skupinami.

  • 1. SKUPINA A
   TJ Výške Opátstve
  • 2. SKUPINA B
   TJ Výške Opátstve
  • 3. SKUPINA C
   TJ Výške Opátstve
  • 20. 06. 2019 14:00 – 15:30 Tréningová jednotka
  • 21. 06. 2019 14:00 – 15:30 Tréningová jednotka
  • 22. 06. 2019 14:00 – 15:30 Tréningová jednotka
  • 23. 06. 2019 14:00 – 15:30 Tréningová jednotka
  • 24. 06. 2019 14:00 – 15:30 Tréningová jednotka
  • 20. 06. 2019 16:00 – 17:30 Tréningová jednotka
  • 21. 06. 2019 16:00 – 17:30 Tréningová jednotka
  • 22. 06. 2019 16:00 – 17:30 Tréningová jednotka
  • 23. 06. 2019 16:00 – 17:30 Tréningová jednotka
  • 24. 06. 2019 16:00 – 17:30 Tréningová jednotka
  • 20. 06. 2019 18:30 – 20:00 Tréningová jednotka
  • 21. 06. 2019 18:30 – 20:00 Tréningová jednotka
  • 22. 06. 2019 18:30 – 20:00 Tréningová jednotka
  • 23. 06. 2019 18:30 – 20:00 Tréningová jednotka
  • 24. 06. 2019 18:30 – 20:00 Tréningová jednotka

Prihláška

Ďakujeme za odoslanie registračného formuláru! Prihláška bude platná až po uhradení poplatku. Formulár sa nepdoarilo odoslať, skús to znovu!

Súhlas so spracovaním osobných údajov a ochrana osobnosti: Účastník berie na vedomie v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, účastník týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné údaje“), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo Zákona č. 122/2013 Z.z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu spoločnosti.

Ak prihláška bude spárovaná s platbou, bude zasielaný každému účastníkovi individuálne mail s oslovením a zaslanými inštrukciami súvisiacimi so zaradením dieťaťa do kempu.

Pri zaplatení poplatku je potrebné uviesť do poznámky Meno dieťaťa a dátum narodenia.

Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu:SK1709000000005152774139

Kontakt

Ďakujeme za odoslanie kontaktného formuláru! Formulár sa nepdoarilo odoslať, skús to znovu!